Καρκίνος του Μαστού: Συμπτώματα και Θεραπεία

Πίνακας Περιεχομένων

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει μια πρόκληση για τη σύγχρονη ιατρικήΟ καρκίνος του μαστού αποτελεί μια από τις πιο κοινές και απειλητικές μορφές καρκίνου παγκοσμίως. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις πτυχές αυτής της νόσου, αντλώντας πληροφορίες από την ανασκόπηση των Waks και Winer (2019) στο JAMA, καθώς και από την εμπεριστατωμένη μελέτη των Sun et al. (2017) στο International Journal of Biological Sciences.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια πολυδιάστατη πρόκληση για τη δημόσια υγεία, καθώς επηρεάζει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, αν και με διαφορετικές συχνότητες εμφάνισης. Σύμφωνα με τους Sun et al. (2017), “Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία θανάτου από καρκίνο σε γυναίκες”. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Waks και Winer (2019), “Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι σπάνιος, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από 1% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού”. Παρά τις διαφορές στην επίπτωση, η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, των συμπτωμάτων και των θεραπευτικών επιλογών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

 

Η Φύση του Καρκίνου του Μαστού

Ορισμός και Επιδημιολογία

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια κακοήθης κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων στον μαστικό αδένα. Αυτά τα κύτταρα μπορούν στη συνέχεια να διασπαρούν πέρα από τον μαστό και να μεταναστεύσουν σε άλλα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με τους Waks και Winer (2019), “Ο καρκίνος του μαστού θα διαγνωσθεί στο 12% των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της ζωής τους” (Τμήμα Σημαντικής Παρατήρησης). Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιοι συγγραφείς, “περισσότερες από 250.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού διαγνώστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017” (Τμήμα Σημαντικής Παρατήρησης). Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το σημαντικό βάρος του καρκίνου του μαστού για τη δημόσια υγεία.

Υπότυποι Καρκίνου του Μαστού

Υπάρχουν τρεις κύριοι υπότυποι καρκίνου του μαστού που ταξινομούνται με βάση την παρουσία ή απουσία μοριακών δεικτών για τους υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HER2). Ο πρώτος υπότυπος, που αντιπροσωπεύει το 70% των περιπτώσεων, είναι θετικός για υποδοχείς ορμονών αλλά αρνητικός για HER2. Ο δεύτερος υπότυπος, που καλύπτει το 15-20% των περιπτώσεων, είναι θετικός για HER2. Τέλος, ο τρίτος υπότυπος, το 15% των περιπτώσεων, είναι τριπλά αρνητικός για όλους τους μοριακούς δείκτες (Waks & Winer, 2019).

 

Καρκίνος του Μαστού: Στάδια και Πρόγνωση

Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού δεν είναι μεταστατικές κατά τη διάγνωση (Waks & Winer, 2019). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο θεραπευτικός στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη του όγκου και η πρόληψη της υποτροπής. Ωστόσο, ο τριπλά αρνητικός υπότυπος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής από τους άλλους δύο, με 5ετή επιβίωση 85% για το στάδιο Ι, έναντι 94-99% για τους υπότυπους με θετικούς υποδοχείς ορμονών και HER2 (Waks & Winer, 2019).

Για τις μεταστατικές περιπτώσεις, ο στόχος της θεραπείας είναι η παράταση της επιβίωσης και η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η διάμεση συνολική επιβίωση για τον μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού είναι περίπου ένα έτος, έναντι περίπου πέντε ετών για τους άλλους δύο υπότυπους (Waks & Winer, 2019).

Συνοψίζοντας, η φύση του καρκίνου του μαστού ποικίλλει ανάλογα με τους μοριακούς δείκτες των όγκων, με σημαντικές επιπτώσεις στην πρόγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

 

Αιτιολογία και Παράγοντες Κινδύνου

Γενετική Προδιάθεση

Η κληρονομικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 συνδέονται στενά με την αυξημένη επίπτωση της νόσου. Όπως αναφέρουν οι Waks και Winer (2019), “περίπου το 20-25% των κληρονομικών περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και το 5-10% όλων των περιπτώσεων οφείλονται σε μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2” (Τμήμα Παρατηρήσεων). Επιπλέον, μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια όπως το PTEN, το CHEK2 και το TP53 έχουν επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο (Sun et al., 2017).

 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Καρκίνος του Μαστού

Πέρα από τη γενετική προδιάθεση, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού:

 • Ηλικία και Αναπαραγωγικοί Παράγοντες: Ο κίνδυνος αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας, την πρώιμη εμμηνορρυσία, την όψιμη εμμηνόπαυση, την καθυστερημένη πρώτη κύηση και τη χαμηλή γονιμότητα.
 • Οιστρογόνα: Τόσο τα ενδογενή όσο και τα εξωγενή οιστρογόνα (όπως τα αντισυλληπτικά χάπια και η ορμονοθεραπεία υποκατάστασης) αυξάνουν τον κίνδυνο.
 • Τρόπος Ζωής: Η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία και το κάπνισμα συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού.
 • Ακτινοβολία: Η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ειδικά σε νεαρή ηλικία, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.
 • Επαγγελματικοί Κίνδυνοι: Ορισμένες μελέτες έχουν συσχετίσει τον καρκίνο του μαστού με την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, καυσαέρια και ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο χώρο εργασίας.

Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου είναι αναπόφευκτοι, η τροποποίηση του τρόπου ζωής και η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επιβλαβείς περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

 

Διάγνωση και Σταδιοποίηση

Κλινικά Συμπτώματα και Απεικόνιση

Η πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι η ανίχνευση μιας μάζας ή ενός ογκιδίου κάτω από τον μαστό, που μπορεί να γίνει αντιληπτό είτε κατά την αυτοεξέταση είτε κατά τη μαστογραφία. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Αλλαγές στο σχήμα ή το μέγεθος του μαστού
 • Έκκριση από τη θηλή, ακόμη και αιματηρή
 • Αλλοιώσεις στο δέρμα του μαστού ή της θηλής
 • Εσωτερική μετατόπιση της θηλής

Η απεικόνιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση. Η μαστογραφία αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο ελέγχου, ενώ η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι πιο ευαίσθητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, ιδίως σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

 

Βιοψία και Μοριακοί Δείκτες

Η οριστική διάγνωση του καρκίνου του μαστού απαιτεί βιοψία, κατά την οποία λαμβάνεται ιστός από τον όγκο για μικροσκοπική εξέταση. Εκτός από την επιβεβαίωση της παρουσίας καρκινικών κυττάρων, η βιοψία επιτρέπει τον προσδιορισμό κρίσιμων μοριακών δεικτών:

 • Υποδοχείς Οιστρογόνων (ER) και Προγεστερόνης (PR): Αυτοί οι δείκτες καθορίζουν εάν ο καρκίνος τροφοδοτείται από αυτές τις ορμόνες και κατευθύνουν τη θεραπεία με ορμονοθεραπεία.
 • HER2: Η υπερέκφραση αυτού του γονιδίου συνδέεται με πιο επιθετικές μορφές καρκίνου και καθιστά δυνατή τη στοχευμένη θεραπεία με αναστολείς HER2.
 • Βαθμός Κακοήθειας: Αυτή η παράμετρος υποδεικνύει πόσο διαφέρουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά και συσχετίζεται με το ρυθμό ανάπτυξης του όγκου.

Μετά τη βιοψία, οι ιατροί καθορίζουν το στάδιο του καρκίνου βάσει του μεγέθους του όγκου, της εξάπλωσης στους λεμφαδένες και της μετάστασης σε άλλα όργανα. Αυτή η σταδιοποίηση κατευθύνει την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

 

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Χειρουργική Επέμβαση και Ακτινοθεραπεία

Για τον καρκίνο του μαστού σε μη μεταστατικό στάδιο, η πρωταρχική θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση. Οι επιλογές κυμαίνονται από τη μαστεκτομή (ολική αφαίρεση του μαστού) έως πιο συντηρητικές προσεγγίσεις όπως η μερική μαστεκτομή ή η χειρουργική εκτομή του όγκου (γνωστή και ως χειρουργείο διατήρησης μαστού). Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθεί συχνά ακτινοθεραπεία για την εξάλειψη τυχόν εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων.

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει βιοψία λεμφαδένων για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί. Σύμφωνα με τους Waks και Winer (2019), “Για τις γυναίκες που παρουσιάζονται χωρίς μεταστατική νόσο, οι θεραπευτικοί στόχοι είναι η εξάλειψη του όγκου και η πρόληψη της υποτροπής” (Τμήμα Παρατηρήσεων).

 

Συστηματικές Θεραπείες

Ανάλογα με τον μοριακό υπότυπο του καρκίνου, ενδέχεται να συνδυαστούν με τη χειρουργική επέμβαση και άλλες συστηματικές θεραπείες:

 • Ορμονοθεραπεία: Για όγκους με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων/προγεστερόνης, χρησιμοποιούνται φάρμακα που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της δράσης αυτών των ορμονών, όπως τα SERM (π.χ. ταμοξιφαίνη) και οι αναστολείς αρωματάσης.
 • Στοχευμένες Θεραπείες: Για HER2-θετικούς όγκους, αναστολείς όπως η τραστουζουμάμπη και η περτουζουμάμπη μπλοκάρουν τη δράση του HER2, ανακόπτοντας την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.
 • Χημειοθεραπεία: Χρησιμοποιείται συχνά πριν ή μετά την εγχείρηση για την καταπολέμηση εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων, είτε ως μονοθεραπεία (για τριπλά αρνητικούς όγκους) είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
 • Ανοσοθεραπεία: Νεότερες προσεγγίσεις όπως οι αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου (π.χ. αναστολείς PD-1/PD-L1) ενισχύουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση του μοριακού προφίλ του όγκου, του σταδίου της νόσου και των ατομικών χαρακτηριστικών της ασθενούς. Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη φροντίδα.

 

Ειδικές Περιπτώσεις και Προκλήσεις

Καρκίνος του Μαστού στους Άνδρες

Αν και σπάνιος, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προσβάλλει και τους άνδρες. Όπως επισημαίνουν οι Waks και Winer (2019), “Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι σπάνιος, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από 1% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού”. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση συχνά διαγιγνώσκεται αργά, με περισσότερο από 40% των ανδρών να έχουν σταδίου III ή IV νόσο κατά τη διάγνωση.

Οι θεραπευτικές επιλογές για τους άνδρες με καρκίνο του μαστού είναι παρόμοιες με εκείνες για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων της μαστεκτομής, της ακτινοθεραπείας, της χημειοθεραπείας και της ορμονοθεραπείας. Ωστόσο, υπάρχουν μοναδικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης και οι ψυχολογικές επιπτώσεις μιας “γυναικείας” νόσου σε άνδρες.

 

Ανθεκτικότητα στη Θεραπεία και Υποτροπή

Παρά τις πρόσφατες θεραπευτικές προόδους, η ανθεκτικότητα και η υποτροπή παραμένουν σημαντικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο τριπλά αρνητικός υπότυπος συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά υποτροπής και φτωχότερη πρόγνωση συγκριτικά με άλλους υπότυπους (Sun et al., 2017).

Η απόκτηση ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες θεραπείες αποτελεί επίσης πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι όγκοι μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης στην ορμονοθεραπεία ή τις στοχευμένες θεραπείες μέσω της ενεργοποίησης εναλλακτικών οδών σηματοδότησης (Sun et al., 2017). Συνεχείς έρευνες επικεντρώνονται στην κατανόηση αυτών των μηχανισμών και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας.

 

Πρόληψη και Έγκαιρη Ανίχνευση

Η πρόληψη και η έγκαιρη ανίχνευση αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

 • Τακτικές μαστογραφίες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου.
 • Αυτοεξέταση μαστών για την έγκαιρη ανίχνευση οποιωνδήποτε αλλαγών.
 • Τροποποίηση του τρόπου ζωής για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου, όπως η διακοπή του καπνίσματος και η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και άσκησης.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η χημειοπροφύλαξη με φάρμακα όπως η ταμοξιφαίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.

Η ευαισθητοποίηση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού.

Συνοψίζοντας, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια πολυδιάστατη και συχνά πρόκληση. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης, έχουν βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές για πολλούς ασθενείς. Η συνεχής έρευνα και η εξατομικευμένη φροντίδα είναι απαραίτητες για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων.

 

Επίλογος

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει μια πρόκληση για τη σύγχρονη ιατρική, αλλά οι συνεχείς επιστημονικές προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία. Η έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την εξατομικευμένη φροντίδα έχει αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης και την ποιότητα ζωής για πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων, όπως ο επιθετικός τριπλά αρνητικός υπότυπος και οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας στη θεραπεία. Με τη συνεχιζόμενη πρόοδο, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να καταστεί μια πλήρως αντιμετωπίσιμη πάθηση στο εγγύς μέλλον.

elpedia.gr

 

Συχνές Ερωτήσεις για τον Καρκίνο του Μαστού

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού;

Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν την ανίχνευση μιας μάζας ή σκληρίας στο στήθος, αλλαγές στο σχήμα ή μέγεθος του μαστού, εκκρίσεις από τη θηλή (ακόμη και αιματηρές), δερματικές αλλοιώσεις στο μαστό ή τη θηλή και εσωτερική μετατόπιση της θηλής. Πολλές φορές, όμως, τα αρχικά στάδια είναι ασυμπτωματικά, γι'αυτό η τακτική παρακολούθηση είναι εξαιρετικά σημαντική.

Πόσο ζουν οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού;

Η πρόγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση. Σχεδόν το 99% των γυναικών με καρκίνο του μαστού σε μη μεταστατικό στάδιο επιζούν τουλάχιστον 5 χρόνια. Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης είναι περίπου 86%. Για μεταστατικό καρκίνο, η πενταετής επιβίωση μειώνεται σε 31%.

Ποια είναι τα στάδια του καρκίνου του μαστού;

Τα στάδια καθορίζονται από το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, την εμπλοκή λεμφαδένων και την παρουσία μεταστάσεων. Το Στάδιο 0 είναι μη επεμβατικό, το Στάδιο Ι περιορίζεται στο μαστό, το Στάδιο ΙΙ περιλαμβάνει μικρότερους όγκους με λεμφαδενική εμπλοκή ή μεγαλύτερους χωρίς, το Στάδιο ΙΙΙ υποδηλώνει εκτεταμένη εξάπλωση και το Στάδιο IV αφορά μεταστατική νόσο.

Πότε είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού;

Ο καρκίνος του μαστού θεωρείται δυνητικά ιάσιμος εάν διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, πριν μεταστατικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία και οι συστηματικές θεραπείες μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τον καρκίνο. Ωστόσο, ακόμη και μετά από επιτυχημένη θεραπεία, υπάρχει πάντα κίνδυνος υποτροπής.

Ποια είναι τα συμπτώματα του επιθετικού καρκίνου του μαστού;

Οι πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του μαστού μπορεί να εμφανίζουν ταχεία αύξηση του μεγέθους του όγκου, πρώιμη λεμφαδενική εμπλοκή, συμπτώματα όπως πόνο, δερματικές αλλοιώσεις ή ερύθημα στο μαστό και γενικά συμπτώματα όπως ανορεξία και απώλεια βάρους. Αυτά συχνά συνδέονται με τον τριπλά αρνητικό υπότυπο.

Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού;

Σύμφωνα με στατιστικές από τις ΗΠΑ, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Ωστόσο, τα ποσοστά επιβίωσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στην πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία. Περίπου 40.000 Αμερικανίδες πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού ετησίως.

Ποια είναι η πρόγνωση για καρκίνο του μαστού Σταδίου ΙΙ;

Για τοπικά προχωρημένους όγκους χωρίς μεταστάσεις (Στάδιο ΙΙ), η συνολική 5ετής επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 65-90% ανάλογα με τον ακριβή βαθμό και υπότυπο του όγκου. Με την κατάλληλη θεραπεία συνδυασμού χειρουργείου, ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας και ορμονοθεραπείας όπου ενδείκνυται, πολλές γυναίκες επιτυγχάνουν πλήρη ίαση.

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι καρκίνου του μαστού;

Οι τρεις κύριοι υπότυποι καρκίνου του μαστού είναι: ορμονοεξαρτώμενος (ER/PR θετικός, HER2 αρνητικός), HER2 θετικός και τριπλά αρνητικός. Διακρίνονται από τη παρουσία ή απουσία υποδοχέων για οιστρογόνα, προγεστερόνη και τον αυξητικό παράγοντα HER2. Κάθε υπότυπος έχει διαφορετικό προφίλ ανάπτυξης, μεταστατικό δυναμικό και απόκριση στη θεραπεία.

Ποια είναι η σημασία του ελέγχου και της πρώιμης διάγνωσης;

Η πρώιμη διάγνωση είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Τακτικές μαστογραφίες και αυτοεξέταση μπορούν να ανιχνεύσουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο όταν είναι πιο εύκολα θεραπεύσιμος. Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του μαστού;

Μερικοί βασικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την αυξανόμενη ηλικία, την οικογενειακή προδιάθεση και γονιδιακές μεταλλάξεις (π.χ. BRCA1/2), την έκθεση σε οιστρογόνα, τον αριθμό κύησεων και την ηλικία της πρώτης κύησης, την παχυσαρκία, την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι τροποποιήσιμοι μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Ποια είναι η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού;

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία επιτρέπει την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε στάδιο πριν γίνει ορατός ή εμφανίσει συμπτώματα. Αυτό δίνει την ευκαιρία για έγκαιρη και πιο αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πλήρη ίαση και καλύτερη πρόγνωση.

 

Βιβλιογραφία

 • Sun, YS, Zhao, Z, Yang, ZN, Xu, F, Lu, HJ, & Zhu, ZY. “Risk factors and preventions of breast cancer.” Chinese journal of biological …, 2017. PubMed Central
 • Waks, AG, & Winer, EP. “Breast cancer treatment: a review.” Jama, 2019. JAMA Network
 • Fentiman, IS, Fourquet, A, & Hortobagyi, GN. “Male breast cancer.” The Lancet, 2006. The Lancet

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.