Prevenar 13: Φύλλο Οδηγιών Χρήσης – Παρενέργειες – Ενδείξεις

Το εμβόλιο Prevenar 13 προστατεύει από 13 ορότυπους πνευμονιοκόκκου

Γενικές Πληροφορίες για το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, Pneumosil, κ.α.)

Το Prevenar 13 είναι ένα εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Περιέχει 13 ορότυπους του βακτηρίου Streptococcus pneumoniae, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πλειονότητα των σοβαρών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων. Το εμβόλιο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Wyeth, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Pfizer, και εγκρίθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010.

Στην παρούσα ανάλυση, θα εξετάσουμε επιστημονικές μελέτες και ιατρικά άρθρα που αφορούν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Prevenar 13, καθώς και τη σημασία του στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Θα δοθεί έμφαση στις πιο πρόσφατες έρευνες και δεδομένα, προκειμένου να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του εμβολίου και της σημασίας του για τη δημόσια υγεία.

 

Φαρμακοδυναμική, Μοριακή δομή και Φαρμακολογική κατηγοριοποίηση

Το Prevenar 13 είναι ένα συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο που περιέχει 13 πνευμονιοκοκκικούς πολυσακχαρίτες, καθένας από τους οποίους είναι συζευγμένος με μια πρωτεΐνη-φορέα, την CRM197. Αυτή η πρωτεΐνη είναι ένα μη τοξικό παράγωγο της διφθεριτικής τοξίνης και ενισχύει την ανοσογονικότητα των πολυσακχαριτών (Penkert et al., 2017).

Οι 13 πνευμονιοκοκκικοί ορότυποι που περιλαμβάνονται στο Prevenar 13 είναι οι 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F και 23F. Αυτοί οι ορότυποι είναι υπεύθυνοι για την πλειονότητα των σοβαρών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας, της μηνιγγίτιδας και της βακτηριαιμίας (Reglinski et al., 2018).

Το εμβόλιο δρα διεγείροντας το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα κατά των 13 πνευμονιοκοκκικών οροτύπων. Αυτά τα αντισώματα βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από μελλοντικές λοιμώξεις με τα ίδια στελέχη του βακτηρίου. Η ανοσολογική απόκριση που προκαλείται από το Prevenar 13 είναι ισχυρή και μακροχρόνια, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου (Buchwald et al., 2021).

 

Ενδείξεις και Οδηγίες Χρήσεως

Το Prevenar 13 ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τους 13 ορότυπους του εμβολίου σε:

 • Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 17 ετών
 • Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω

Το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.) χορηγείται ενδομυϊκά, με το δοσολογικό σχήμα να εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου και το ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικά εμβόλια (Buchwald et al., 2021).

 

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις

Το Prevenar 13 αντενδείκνυται σε άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του εμβολίου ή σε προηγούμενη δόση του εμβολίου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε άτομα με διαταραχές πήξης του αίματος ή θρομβοπενία.

Ειδικές συστάσεις για ευπαθείς ομάδες (παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους):

 • Παιδιά: Το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.) είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για χρήση σε παιδιά (Penkert et al., 2017).
 • Έγκυοι: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του Prevenar 13 σε εγκύους. Ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο εάν τα potencial οφέλη υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο.
 • Ηλικιωμένοι: Το Prevenar 13 είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για χρήση σε ηλικιωμένους (Reglinski et al., 2018).

Παρενέργειες

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του Prevenar 13 περιλαμβάνουν:

 • Πόνο, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο της ένεσης
 • Πυρετό
 • Ευερεθιστότητα
 • Μειωμένη όρεξη
 • Υπνηλία

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες.

 

Αλληλεπιδράσεις

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα: Το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.) μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, αλλά σε διαφορετικά σημεία ένεσης.

Αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα και ποτά: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα ή ποτά.

 

Δοσολογικό σχήμα και τρόπος λήψης

Το δοσολογικό σχήμα του Prevenar 13 εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου και το ιστορικό προηγούμενου εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικά εμβόλια. Χορηγείται ενδομυϊκά.

Οδηγίες σε περίπτωση παράληψης δόσης: Εάν μια δόση παραληφθεί, θα πρέπει να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατό. Το δοσολογικό σχήμα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τις συστάσεις.

 

Υπερβολική Δόση

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας με το Prevenar 13.

 

Φύλαξη Φαρμάκου

 • Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).
 • Μην καταψύχετε.
 • Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

 

Ανάλυση Δραστικής Ουσίας του εμβολίου πνευμονιοκοκκικού, 13-δύναμου, προσροφημένου (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.)

Το Prevenar 13 περιέχει 13 πνευμονιοκοκκικούς πολυσακχαρίτες, καθένας από τους οποίους είναι συζευγμένος με την πρωτεΐνη-φορέα CRM197. Οι πολυσακχαρίτες προέρχονται από τους ορότυπους 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F και 23F του βακτηρίου Streptococcus pneumoniae. Η σύζευξη των πολυσακχαριτών με την πρωτεΐνη-φορέα ενισχύει την ανοσογονικότητα και επιτρέπει την επαγωγή ανοσολογικής μνήμης (Penkert et al., 2017).

 

Φαρμακοκινητική

Η φαρμακοκινητική του Prevenar 13 έχει μελετηθεί σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση, οι πνευμονιοκοκκικοί πολυσακχαρίτες απορροφώνται στη συστηματική κυκλοφορία και διεγείρουν την παραγωγή αντισωμάτων. Τα επίπεδα των αντισωμάτων κορυφώνονται περίπου 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά, αλλά παραμένουν υψηλότερα από τα προ-εμβολιασμού επίπεδα για αρκετά χρόνια.

 

Αποτελεσματικότητα – Κλινικές Μελέτες για το Prevenar 13

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Prevenar 13 έχουν αξιολογηθεί σε πολλές κλινικές μελέτες. Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε υγιείς ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω, το Prevenar 13 επέδειξε σημαντική ανοσογονικότητα και καλή ανεκτικότητα (Buchwald et al., 2021). Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.) είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε παιδιά και ενήλικες (Reglinski et al., 2018).

 

Αξιολόγηση σε σχέση με εναλλακτικές θεραπείες

Το Prevenar 13 έχει συγκριθεί με άλλα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια, όπως το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV23) και το 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV10). Μελέτες έχουν δείξει ότι το Prevenar 13 επάγει ισχυρότερες και μακροβιότερες ανοσολογικές αποκρίσεις σε σύγκριση με το PPSV23 και παρέχει ευρύτερη κάλυψη οροτύπων σε σχέση με το PCV10. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας και της επίδρασης του Prevenar 13 στην επιδημιολογία της πνευμονιοκοκκικής νόσου.

 

Επιγραμματικά

Το εμβόλιο πνευμονιοκοκκικό, 13-δύναμο, προσροφημένο (Prevenar 13, Prevnar 13, κ.α.) είναι ένα συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Περιέχει 13 πνευμονιοκοκκικούς πολυσακχαρίτες, καθένας από τους οποίους είναι συζευγμένος με την πρωτεΐνη-φορέα CRM197, για την ενίσχυση της ανοσογονικότητας. Το Prevenar 13 ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση βρεφών, παιδιών και ενηλίκων έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τους 13 ορότυπους του εμβολίου.

Οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το Prevenar 13 είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε παιδιά και ενήλικες. Επιπλέον, το εμβόλιο επάγει ισχυρές και μακροχρόνιες ανοσολογικές αποκρίσεις, παρέχοντας ευρύτερη κάλυψη οροτύπων σε σύγκριση με άλλα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του Prevenar 13 περιλαμβάνουν πόνο, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο της ένεσης, πυρετό, ευερεθιστότητα, μειωμένη όρεξη και υπνηλία. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες. Το εμβόλιο αντενδείκνυται σε άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του ή σε προηγούμενη δόση του εμβολίου.

Συνολικά, το Prevenar 13 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης επίδρασής του στην επιδημιολογία της πνευμονιοκοκκικής νόσου.

elpedia.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 • Penkert, R. R., Iverson, A., Rosch, J. W., & Hurwitz, J. L. (2017). Prevnar-13 vaccine failure in a mouse model for vitamin A deficiency. Vaccine , 35(46), 6264-6268. sciencedirect.com
 • Reglinski, M., Ercoli, G., Plumptre, C., Kay, E., Petersen, F. C., Paton, J. C., … & Brown, J. S. (2018). A recombinant conjugated pneumococcal vaccine that protects against murine infections with a similar efficacy to Prevnar-13. npj Vaccines, 3(1), 1-10. nature.com
 • Buchwald, U. K., Andrews, C. P., Ervin, J., Harrington, A. R., Holt, R. J., Isaacman, D. J., … & PREVNAR 20™ Adult Study Group. (2021). Sequential administration of Prevnar 13™ and PNEUMOVAX™ 23 in healthy participants 50 years of age and older. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17(9), 3018-3023. tandfonline.com

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.